Přihlášky 2024

Celotáborová hra – Historky z podsvětí

* povinné pole

Údaje účastníka

Jméno: *

Příjmení: *

Datum narození: *

Termín: 1. turnus: 30.6. - 13.7.  2. turnus: 14.7. - 27.7.  3. turnus: 28.7. - 10.8. *

Adresa: *

Město: *

PSČ: *

Údaje zákonného zástupce

Telefon: *

E-mail: *

Telefon 2:

E-mail 2:

U svého dítěte upozorňuji na:


Jine požadavky (ubytování s...):


Souhlasím, aby ZO ČSOP 13/17 použila pro účely LDT osobní údaje mé(ho) dcery(syna) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a bydliště v rozsahu nezbytném pro účast na zotavovací akci. *

Souhlasím, aby fotografie a videozáznam mé(ho) dcery(syna) pořízený při LDT byl použit při propagaci této akce.

Souhlasím, že mé kontaktní údaje mohou být použity k nabídce účasti mé(ho) dcery(syna) na LDT příští rok.